SAĞLIK TURİZMİ

Günümüzde, kaliteli sağlık hizmetini, daha uygun fiyatlarla ve daha kısa bekleme süreleri içerisinde almak amacıyla sağlık turizmi kapsamında ülkeleri dışına çıkan yıllık 30 milyon insan trafiğinden söz edilmektedir. Dünyadaki sağlık turizmi harcamaları ise yaklaşık 500 Milyar Dolar ile ifade edilmektedir.
Sağlık turizminde ülkemizin 2023 hedefi 1,5 milyon sağlık turisti ve 10 milyar dolar sağlık turizmi gelirine ulaşmaktır.
Ülkemiz 4 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 1 milyar insana ve 57 ülkeye hitap eden önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Türkiye, Türk Hava Yolları gibi dünya da en çok noktaya (120 ülke, 299 şehir ve 302 havalimanı) uçuş yapan bir ulusal havayolu markası ile ulaşım kolaylığı sayesinde sağlık turizmi için en ideal bölge olarak değerlendirilmektedir.
Ülkemiz son yıllarda, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ulaştığı kaliteli sağlık hizmeti sunumu sayesinde, hem kendi vatandaşlarımıza hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini sunmakta, hem de hızla gelişen sağlık turizmi potansiyeli ile dünyada en çok tercih edilen ülkeler arasında üst sıralara yükselmektedir. Amacımız öncelikle yakın komşuluğumuzdaki bölge ülkeleri olmak üzere, tüm dünyada kaliteli, hızlı, etkin sağlık hizmeti almak isteyenlerin taleplerini en başarılı şekilde karşılamaktır.
Sağlık tesislerimizdeki hekimlik kadrolarında üst düzey uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağı yanı sıra coğrafi yapısı, mevsimsel avantajları, kaliteli sağlık hizmeti sunumu, dünya standartlarında teknolojik ve tıbbi donanımı, Avrupa’ya kıyasla uygun fiyat avantajı, dünyada ilk sıralarda yer alan termal yeraltı kaynakları,  dünyada hızla artan yaşlı nüfusa nazaran genç ve dinamik nüfusu ve tüm bunlara ek olarak geleneksel Türk konukseverliği ile dünyada parlayan yıldız konumunda olan Türkiye’nin, sağlık turizminde de en çok tercih edilen ülkelerinden biri olması konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

STRATEJİK HEDEFLER

Şirketimiz, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırmış ve sağlık turizmine ilişkin stratejik hedeflerini aşağıdaki şekilde belirlemiştir:
Ülkemizin sağlık turizminin yurtdışı tanıtımlarında kullanılacak üst bir ülke markası ile hedef ülkelere dönük stratejik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
Yabancı devlet kurumları ve sigorta şirketleri ile anlaşmalar yapılması,
Ülkemizin sağlık turizmine ilişkin genel tanıtımı ile sağlık kuruluşları ile sunulan hizmetlerin tanıtıldığı, portal üzerinden hasta yönlendirme ve rezervasyon imkanlarının bulunduğu Sağlık Turizmi Web Portalının etkin tanıtımı ve profesyonelce işletilmesi,
Şehir hastaneleri başta olmak üzere kamu hastaneleri için tanıtım ve aracılık modeli oluşturulması ve uygulanması,
Uluslararası hastalar ve hasta yakınları için “sağlık vizesi” uygulamasının kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması,
Sağlık turizmi alanında hizmet sunum ve standartlarının regüle edilmesi,
Sağlık turizmine ilişkin teşvik, yetkilendirme, denetim, şikâyet, kayıt ve istatistik bilgilerinin tek bir otorite (USHAŞ) tarafından koordine edilmesi,
Sağlık turisti olarak gelen hastalar için ve şikâyet ve memnuniyetin izlenebildiği bilişim altyapısı oluşturulması,
Geriatri alanında yaşlı bakım köyleri ve kür merkezleri kurulması amacıyla ortak projeler yürütülmesi ve bu kapsamda pilot projelerin hayata geçirilmesi,
Sağlık termal turizmi işletme sayısının artırılması ve bu kapsamda pilot projelerin hayata geçirilmesi.
Bu hedefler çerçevesinde belirli kriterlere göre belirlenen hedef ülkeler aşağıdadır.
Gürcistan
Özbekistan
Irak
Cibuti
Cezayir
Kuveyt
İngiltere
Almanya
Rusya
Azerbaycan
Ukrayna
Sırbistan
Sudan
Bahse konu hedef ülkelerde Sağlık Turizmi Koordinasyon Ofisleri ve İleri Tanı Merkezleri kurulması için çalışmalarımız sürdürülmektedir.
Sağlık Turizmi Koordinasyon Ofisleri:
Hastanın ihtiyacına göre ülkemizdeki doğru adrese yönlendirilebildiği ve ülkemizin sağlık sistemini bulunduğu ülkede en iyi şekilde tanıtan irtibat ve koordinasyon ofisleri olarak tasarlanmıştır.
İleri Tanı Merkezleri
İleri tanıya yönelik gelişmiş tıbbi cihaz ve ekipmanları bünyesinde bulunduran, küçük cerrahi işlemleri, 24 saati geçmeyen yatış işlemlerini ve ön/ileri tanı konulmak suretiyle ülkemizdeki hastanelere yönlendirme işlemlerini yapabilecek; tedavi sonrasında hasta takip ve ambulans hizmeti  de verebilen sağlık merkezleri olarak tasarlanmıştır.

SAĞLIK TURİZMİ VERİLERİ

2018 yılında sağlık turizmi ve turistiğin sağlığı kapsamında ülkemizde 551.748 hasta sağlık hizmeti almıştır. Yıl içerisinde Türkiye’de sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların geldiği ilk 3 ülke sırasıyla; Azerbaycan, Irak ve Almanya olmuştur.
Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği şehirlerimize bakıldığında ise, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Erzurum ve Yalova öne çıkmaktadır.
Sağlık ve tıbbi nedenlerle ile gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 2018 yılında 1.110.843 bin ABD Doları tutarında gerçekleşmiştir.
2019 yılının ilk yarısında Türkiye’de sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların geldiği ilk 3 ülke sırasıyla; Suriye, Irak ve Azerbaycan olmuştur.