MİSYON-VİZYON

MİSYON

Sağlık hizmetleri ihracatında, kamu/özel sektör koordinasyonunda ülke içinde lider pozisyonu üstlenmek
Türkiye’nin sağlık kapasitesinin, imkânlarının ve potansiyelinin yurtdışında etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlayarak ülke imajını güçlendirmek
Yurtdışına sunulan sağlık hizmetlerinin kalite ve standardının artırılması için strateji geliştirmek, katkı sağlamak
Sağlık sistemi ve eğitimi ihracatında öncü rol üstlenmek
İlaç, tıbbi cihaz ve malzeme konularında yerlileşme projesi kapsamında stratejik faaliyetlerde bulunarak cari açığı azaltıcı etki sağlamak

VİZYON

Türkiye’yi sağlık turizminde dünyanın en başarılı markası haline getirmek; ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme konularında stratejik çözüm ortağı olmak