İLAÇ, TIBBİ SARF, TIBBİ CİHAZ
İTHALAT & İHRACAT

Görev & Sorumluluk Alanı

Şirketimiz ilaç, tıbbi sarf ve tıbbi cihazların yurtiçi ve yurtdışı alım ve satımı, ayrıca ülkemizde çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan beşerî tıbbi ürünlerin yurt dışından temin edilmesi konusunda yetkilendirilmiştir. Ayrıca ülkeler arası yapılacak kamu alımlarında tedarikçi rolü üstlenmek ve T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı yurtdışında faaliyet gösteren hastanelere ihtiyaç duyduğu malzemelerin tedariki şirketimizin görevleri arasındadır.

Tabi Olduğu Kanun ve Yönetmelikler

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 03.08.2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ek 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kurulan USHAŞ ilaç, cihaz ve tıbbî malzeme tedariki yapmak konusunda yetkilendirilmiştir.
Ülkemizde ruhsatlandırılmamış ve/veya ruhsatlandırıldığı halde çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan beşerî tıbbi ürünlerin yurt dışından temin edilmesi konusunda 10.01.2020 tarihi itibarıyla yetkilendirilmiş bulunmaktadır.
USHAŞ, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 18/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi değildir.

Danışma Kurulları

Bu kapsamda şirketin görev alanlarıyla ilgili tecrübe ve bilginin artırılmasını teminen, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren paydaşlarımız ile periyodik olarak biraraya gelerek hedef ülkeleri ve bu hedef ülkelere yönelik ilaç, tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihracatı stratejisi oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen bize ulaşınız
Uzm.Ecz. Bora PALABIYIK
Uzm. Emrah KARACA
Mail: tedarik@ushas.com.tr
Adres: Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. 6001. Cad.
No: 9 Kat: 8 Çankaya 06800 Ankara, Türkiye
USHAŞ Tedarik Duyuruları için lütfen tıklayınız