DEĞERLERİMİZ

Adil, üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine bağlılık,
Her zaman "en iyi" olmak,
Kalifiye yetenek ve nitelikli insan kaynağını esas almak,
Sürekli gelişim ve ilerleme odaklı olmak,
Ülkemiz ekonomisine güç ve katma değer yaratmak.