DANIŞMA KURULLARI

Şirketin görev alanlarıyla ilgili tecrübe ve bilginin artırılmasını teminen, şirket proje ve faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, iyileştirme ve geliştirme önerilerinde bulunmak üzere “Sağlık Turizmi Danışma Kurulu” ve “İlaç Danışma Kurulu” oluşturulmuştur.

İlaç Danışma Kurulu Üyeleri

Türkiye İlaç Sanayi Derneği
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği
TİM - İlaç Sektörü Komitesi

Sağlık Turizmi Danışma Kurulu Üyeleri

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
TİM - Sağlık Hizmetleri Komitesi
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği
Özel Hastaneler Platformu Derneği
TOBB Sağlık Kurumları Meclisi