COVİD 19 Pandemi Süresince Sağlık Turizmi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2020 tarihli ve 14500235-419-E.1097 Sayılı yazısında belirtildiği gibi, COVID-19 Pandemisi süresince uluslararası sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelecek hasta ve yakınları USHAŞ’ın hasta takip sistemine kaydedilecektir.
Söz konusu hastaların kaydını https://covid19st.ushas.com.tr adresinde yer alan hasta takip sisteminden yapabilirsiniz.

Sistemin kullanımına ilişkin kurallar ve ön onay akışı aşağıda belirtildiği şekildedir:
Kurallar
Hastaların kaydedilmesi için öncelikle “kullanıcı hesabı” oluşturulması gerekmektedir. Kullanıcı hesapları aşağıdaki 4 türde açılabilir
a. Hastanın kendisi
b. Hasta yakını
c. Hastane
d. Aracı kuruluş
Aracı kuruluşların ve hastanelerin kullanıcı hesapları, gerekli kontrollerin yapılması sonrası USHAŞ onayı ile aktif hale gelecektir.
Hasta ile birlikte en fazla 2 refakatçi kaydı yapabilecektir.
Bir hastanın kaydı oluşturulduktan sonra aynı (pasaport/kimlik numaralı) hasta mükerrer olarak kaydedilemeyecektir.
Ön onay akışı
Kullanıcı hesabı oluşturulur.
Sağlık turizmi kapsamında ülkemizde tedavi olmak isteyen hasta kaydı yapılır. Bu alanda hastaya ilişkin aşağıdaki bilgiler istenmektedir:

a. Hasta bilgileri:
Adı, soyadı, yabancı dili, telefonu, e-mail adresi, uyruğu, kimlik no’su, pasaport no’su, doğum tarihi, cinsiyeti, pasaportun verildiği ülke, geçerlilik tarihi, hangi ülkeden geleceği, hangi sınır kapısından giriş yapacağı

b. Hastanın medikal bilgileri:
Hangi hastaneye geleceği, tedavi talep edilen branş, ilgili ülkede yapılabiliyor ise Covid-19 PCR test sonuç raporu

c.Hastane hasta kabul belgesi:
Bu belge sistemde şablon olarak yer almaktadır. Hastane yetkilileri tarafından imzalanmış, hastanın ilgili hastaneye kabul edileceğine dair belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Bu bilgi hastane dışındaki kullanıcıların hasta kaydı sırasında istenmektedir.)

d. Hastanın taahhütname ve onam formu
Bu form sistemde şablon olarak yer almaktadır. Formun hasta ve refakatçisi tarafından ayrı ayrı imzalanarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

e. Refakatçi bilgileri: Adı soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, telefonu, pasaport numarası, geçerlik tarihi ve refakatçi için de imzalanacak taahhütname ve refakatçinin Covid-19 PCR test sonucu (ilgili ülkede yapılabiliyor ise)

* Bir hasta ile ilişkili en fazla 2 refakatçinin kaydedilmesine izin verilecektir.

* Tüm alanlar zorunlu olacaktır.

* 7 gün ve öncesinde yapılıp, henüz dosyaları tamamlanmayan başvurular sistemden silinecektir.

Kaydedilen hastalar uygunluk bakımından değerlendirildikten sonra USHAŞ tarafından kabul edilir veya reddedilir.
Hastanın reddedilmesi durumunda red nedeni hastayı kaydeden kullanıcıya ve hastaya e-posta ile iletilir.
Hastanın kabul edilmesi durumunda izin yazısı örneği hastayı kaydeden kullanıcıya ve hastaya e-posta ile iletilir.

USHAŞ onayına gönderilen hasta kayıtları için sonuçlar en geç 24 saat içerisinde hastaya ve hasta kaydını yapan kullanıcıya e-posta ile gönderilecektir. Bu sebeple, hesap oluşturulurken ve hasta kaydedilirken kullanılacak e-posta adreslerinin dikkatli seçilmesi ve aktif kullanımda olmaları önemlidir.
Bilgi almak ve sorularınız için +90 850 288 38 38 numaralı telefondan (Uluslararası Hasta Çağrı Merkezi numarası) veya covid19st@ushas.com.tr e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.