ARACI KURULUŞ YETKİLENDİRME

Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup bahse konu Yönetmelik kapsamında hâlihazırda,

108 kamu sağlık tesisi
568 özel sağlık tesisi
23 vakıf üniversitesi hastanesi
25 kamu üniversitesi hastanesi
77 aracı kuruluş

olmak üzere toplam 801 sağlık tesisi ve aracı kuruluşa yetki verilmiştir. (18.10.2019 itibarı ile)

Bununla birlikte, 663 sayılı KHK’nın Ek-2 maddesinin 2’nci fıkrasının a) bendi uyarınca şirketimiz uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi vermek konusunda yetkilendirilmiş olup bu kapsamda çalışmalarımız devam etmektedir.

Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almaya hak kazanmış olan sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların güncel durumu için tıklayınız.